CH9 – Deriváty uhlovodíků. Dělení derivátů uhlovodíků

zpět

Deriváty uhlovodíků

 

Deriváty uhlovodíků – jsou organické sloučeniny, ve kterých jsou atomy vodíku nahrazeny atomy jiných prvků nebo jejich skupinami.

 

Dělení derivátů uhlovodíků

 

Dělení podle toho jakými atomy nebo skupinami je atom vodíku nahrazen:

  • halogenderiváty
  • dusíkaté deriváty
  • kyslíkaté deriváty

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5