CH9 – Disacharidy

zpět

Disacharidy

 

 • Vznikají spojením dvou molekul monosacharidů (uvolní se H2O).
 • C6H12O6 + C6H12O6 → C12H22O11 H2O            

 

Nejznámější zástupci:

 • sacharóza
 • laktóza
 • maltóza

 

 

SACHARÓZA (řepný, třtinový cukr) C12H22O11

 

Výskyt:

 • v řepě cukrovce (20%)
 • cukrové třtině
 • sladkém ovoci
 • rostlinných šťávách

 

Vlastnosti:

 • bílá krystalická látka
 • výrazně sladká
 • rozpustná ve vodě
 • zahřátím (karamel)

 

Využití:

 • potravinářství (sladidlo)
 • potravinářské barvivo (karamel, E150)

 

LAKTÓZA (mléčný cukr) C12H22O11

 

Výskyt:

 • v mateřském mléce savců

 

 • vzniká spojením molekuly glukosy a galaktózy
 • kvašením laktózy vzniká kyselina mléčná

 

MALTÓZA (sladový cukr) C12H22O11

 

Výskyt:

 • vzniká rozkladem škrobu v klíčících obilkách (slad)
 • je složena ze 2 molekul glukózy

 

Využití:

 • výroba piva (vařením sladu s chmelovými výtažky a kvasinkami)

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak vznikají disacharidy (rovnice) ?
 • Jak se jinak říká sacharóze, laktóze, maltóze (…….. cukr).
 • Napsat sumární vzorec.
 • Uvést výskyt, vlastnosti a využití sacharózy, laktózy a maltózy.

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

[obr. 4 – sacharóza] Structure of sucrose (saccharose) [online]. In: Autor: NEUROtiker – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2951918, [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sacharóza

[obr. 12 – laktóza] Cyklický vzorec laktózy [online]. In: Autor: Хорев Сергей – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18696294, [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lakt%C3%B3za

[obr. 13 – maltosa] Struktura β-maltózy [online]. Autor: Maltose_&_sucrose_derivative.svg: *Maltose_&_Sucrose_Derivative.jpg: Ccostellderivative work: Odysseus1479 (talk)derivative work: Odysseus1479 (talk) – Maltose_&_sucrose_derivative.svg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12027302, [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%B3za