CH9 – Drogy

zpět

Drogy

 

= jsou psychotropní látky, které ovlivňují stav člověka

 

 • důvodem jich užívání je – vyvolat stav dočasné spokojenosti a příjemných pocitů
 • působí negativně – na lidský organismus, poškozují vnitřní orgány, uživatelé se stávají závislými
 • veškeré drogy, které vyvolávají změnu duševního stavu, jsou látky návykové

 

O závislosti na drogách mluvíme tehdy, když někdo cítí tělesnou nepohodu a obtíže nebo silnou touhu po droze při jejím vysazení, popř. výrazném snížení dávky.

 

Užívání drog vede k:

 • ztrátě osobní svobody
 • otupování nejrůznějších schopností   (postřehu, paměti, rozumu atd.)
 • až k vážnému poškození zdraví, popř. smrti

 

Jak jsou drogy užívány:

 • kouření
 • šňupání
 • inhalace výparů
 • injekční užívání
 • odvary a pokrmy
 • vstřebávání sliznicí

 

 

Drogy = jsou psychotropní látky, které ovlivňují stav člověka.

 

O závislosti na drogách mluvíme tehdy, když někdo cítí tělesnou nepohodu a obtíže nebo silnou touhu po droze při jejím vysazení, popř. výrazném snížení dávky.

 

Centra pomoci:

 • K-centra
 • Terénní programy
 • Ambulantní péče
 • Stacionární programy
 • Akutní lůžková péče
 • Detoxikační jednotky
 • Ústavní léčba
 • Terapeutické komunity
 • Programy následné péče

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co jsou to drogy? (definice)
 • Kdy mluvíme o závislosti na drogách?

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4