CH9 – Dusíkaté deriváty (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti)

zpět

Dusíkaté deriváty

 

Dusíkaté deriváty uhlovodíků – se odvozují nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku dusíkem. Dusík je nejčastěji vázán v nitroskupině -NO2, nebo  v aminoskupině -NH2.

 

Dělení dusíkatých derivátů:

 

 

Názvosloví dusíkatých derivátů

 

 • systematický název je tvořen názvem nitro- nebo aminu skupiny a názvem uhlovodíku
 • pravidla pro tvorbu vzorců dusíkatých derivátů jsou stejná jako u halogenderivátů

 

Fyzikální vlastnosti dusíkatých derivátů

 

Nitroderiváty

 • jsou kapaliny nebo pevné látky
 • mají příjemnou vůni
 • ve vodě nerozpustné
 • bývají toxické

 

Aminoderiváty

 • s nižším počtem atomů uhlíku jsou plynné
 • (zápach podobný amoniaku – tzv. „charakteristický aminový zápach“)
 • dobře se rozpouští ve vodě
 • s rostoucím řetězcem se zvyšují jejich body tání a varu

 

Chemické vlastnosti dusíkatých derivátů

 

 • snadno reagují s kyselinami
 • reakcí aminosloučenin v prostředí dusitanu a kyseliny (např. chlorovodíkové) vznikají různé diazoniové soli
 • reakcí diazoniové soli s aromatickými fenoly nebo aminy vzniká azosloučenina

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

http://e-chembook.eu/dusikate-derivaty