CH9 – Elektrárny v České republice

zpět

Elektrárny v České republice

Elektrárna – je soubor zařízení pro přeměnu různých druhů energie na energii elektrickou.

 

Podle zdroje energie je dělíme na:

  • tepelné
  • jaderné
  • sluneční
  • vodní
  • větrné
  • geotermální

 

Nejrozšířenější jsou elektrárny tepelné.

 

Tepelné elektrárny dodávají asi 60% elektrické energie spotřebované v ČR.

Jaderné elektrárny dodávají asi 30% elektrické energie spotřebované v ČR.

Fotovoltaické elektrárny dodávají asi 0,1% elektrické energie spotřebované v ČR.

Větrné elektrárny dodávají asi 4% elektrické energie spotřebované v ČR.

Vodní elektrárny dodávají asi 3% elektrické energie spotřebované v ČR.

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5