CH9 – Energie vody. Vodní elektrárny

zpět

Energie vody. Vodní elektrárny

 

Voda:

 • vodní energie stejně jako větrná je používána již odpradávna
 • vodní mlýny (mletí obilí)
 • katry (řezání dřeva)
 • hamry – (kováři – výroba železných předmětů)
 • v současnosti také jako zdroj energie

 

Vodní elektrárna – je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii.

 

 

 • vodní proud roztáčí turbínu
 • generátor přeměňuje mechanickou energii na elektrickou
 • dodávají asi 3% elektrické energie spotřebované v ČR

 

Vodní elektrárny v ČR:

 • např. Dalešice, Orlík, Slapy, Vranov, Nechranice aj.

 

Nevýhody použití:

 • značná cena a čas výstavby
 • nutnost zatopení velkého území
 • závislost na stabilním průtoku vody
 • hráze brání běžnému lodnímu provozu
 • brání tahu ryb
 • riziko havárie

 

Výhody použití:

 • energie vodních toků (obnovitelný zdroj)
 • minimálně znečišťuje okolí
 • minimální obsluhu i údržbu
 • přehradní hráz dokáže zabránit i menším povodním
 • přehradní jezera (rekreační účely, vodohospodářské účely, rybolov)

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna

obrázek (Vodní elektrárna Slapy): Autor: Hynek Moravec – Fotografie je vlastním dílem, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2262176