CH9 – Estery karboxylových kyselin

zpět

Estery karboxylových kyselin

 

Estery karboxylových kyselin jsou organické sloučeniny které vznikají reakcí karboxylové kyseliny s alkoholem. Tato reakce se nazývá esterifikace a je vratná.

 

KARBOXYLOVÁ KYSELINA + ALKOHOL —> ESTER + VODA

 

např.

CH3 COOH + HO-CH2-CH3 —> CH3-CO-O-CH2-CH3 + H2O
kyselina octová + ethanol —–> octan ethylnatý + voda

 

 • názvy je možné vytvořit buď spojením názvu alkylu a kmene názvu karboxylové kyseliny s příponou -oát (např. ethylethanoát)
 • jako trojslovný název skládající se z uhlovodíkového zbytku alkoholu + názvu ester + názvu kyseliny (např. ethylester kyseliny octové)
 • jako dvojslovný název tvořený názvem solí dané karboxylové kyseliny a přídavného jména z kmene názvu alkoholu s příponou -natý (tato koncovka nemá nic společného s oxidačními čísly) (např. octan ethylnatý)

 

např. CH3COOCH2CH= ethylethanoát = ethylester kyseliny octové = octan ethylnatý

 

 • jsou hojně rozšířeny
 • jsou součástí tuků a vosků

 

estery nižších karboxylových kyselin a nižších alkoholů

 • kapaliny příjemné vůně
 • nerozpustné ve vodě
 • použití jako parfemovací látky (esence, tresti) v potravinářském a kosmetickém průmyslu

 

* Ananasovou vůni má ester kyseliny máselné a ethylalkoholu. Rumová esence je ester kyseliny mravenčí a ethylalkoholu.

 

estery vyšších karboxylových kyselin se nazývají vosky

 • rostlinné vosky (tvoří ochranou vrstvu na listech rostlin)
 • živočišné vosky (včelí vosk)

 

estery vyšších karboxylových kyselin a glycerolu se nazývají tuky

 

 • nejvýznamnější estery (samostatná kapitola Tuky – lipidy)

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5