CH9 – Geotermální energie. Geotermální elektrárny

zpět

Geotermální energie. Geotermální elektrárny

 

Geotermální energie:

 • je přirozený projev tepelné energie zemského jádra
 • vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil
 • projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony
 • řadí mezi obnovitelné zdroje energie (nemusí to však platit vždy)

 

Geotermální elektrárny – využívají energii zemského jádra, kterou získávají z hlubokých vrtů do nitra Země. Z těchto vrtů je obvykle získávána pára nebo horká voda.

 

 

 • výstavba takovýchto elektráren je vhodná ve vulkanicky aktivních oblastech
 • z hlubinných vrtů je získávána pára nebo horká voda
 • pára se používá na pohon turbíny
 • generátor přeměňuje mechanickou energii na elektrickou

 

Využívají tři druhy elektráren

 • na suchou páru
 • na mokrou páru
 • horkovodní (binární)

 

Geotermální elektrárny v ČR:

 • Ústí nad Labem
 • Litoměřice

 

Nevýhody použití:

 • možnost stavby je závislá na tektonických podmínkách dané lokality
 • vysoké nároky na stavbu elektrárny (seismicky aktivní oblasti)
 • ohřev na malou teplotu

 

Výhody použití:

 • nevznikají škodliviny

 

Využití:

 • ve formě tepelné energie (pro vytápění)
 • pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna#Geoterm.C3.A1ln.C3.AD_elektr.C3.A1rny

https://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie#Vyu.C5.BEit.C3.AD_geoterm.C3.A1ln.C3.AD_energie

obrázek (Geotermální elektrárna Nesjavellir ležící v národním parku Þingvellir je největší svého druhu na Islandu, produkuje 120 MW elektrické energie a zároveň ohřívá 1800 litrů vody za minutu.): Autor: Gretar Ívarsson – Edited by Fir0002 – Gretar Ívarsson, geologist at Nesjavellir, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2523755