CH9 – Halogenderiváty. Názvosloví halogenderivátů. Fyzikální a chemické vlastnosti halogenderivátů

zpět

Halogenderiváty

 

Halogenderiváty uhlovodíků – jsou deriváty uhlovodíků vzniklé nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku halogenem.

 

Názvosloví halogenderivátů

 

 • všechny halogenderiváty mají systematický název (některé i triviální – např. chloroform = trichlomethan)
 • systematický název je tvořen názvem halogenu a názvem uhlovodíku
 • pokud molekula obsahuje více atomů halogenu, musí být vyjádřen jejich počet (pomocí číslovek 1 – mono, 2 – di, 3 – tri, 4 – tetra …)

 

např. chlormethan, dichlomethan

Vzorec    Strukturní vzorec

 

Příklad1: Tvorba vzorce halogenderivátu z jeho názvu.

 

 

Příklad2: Tvorba názvu halogenderivátu z jeho vzorce.

 

 

Fyzikální vlastnosti halogenderivátů

 

 • halogenderiváty mohou být plynné, kapalné i pevné látky
 • halogenderiváty s menší molekulovou hmotností jsou plyny
 • s rostoucí hmotností se body tání a varu zvyšují
 • většinou jsou nerozpustné ve vodě (dobře rozpustné v tucích)
 • některé mají narkotické účinky (např. chloroform)
 • některé jsou slzotvorné (např. benzylchlorid)
 • některé jsou jedovaté
 • hodně jich nepříjemně zapáchá
 • jsou značně reaktivní (díky vazbě C-X)

 

Chemické vlastnosti halogenderivátů

 

 • charakteristickou reakcí halogenderivátů jsou nukleofilní substituce
 • mnohé halogenderiváty jsou monomery určitých makromolekulárních látek

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

obrázek (chlormethan): Autor: Yikrazuul – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4448215

obrázek (dichlormethan): Autor: Yikrazuul – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7884677

http://e-chembook.eu/halogenderivaty