CH9 – Havárie

zpět

Havárie

 

= chemické látky mohou být nebezpečné při haváriích ve výrobě, při dopravě nebo při skladování.

 

Na jejich likvidaci se podílejí hasiči!!!

 

 

Havárie – chemické látky mohou být nebezpečné při haváriích ve výrobě, při dopravě nebo při skladování.

 

Na co umět odpovědět:

  • Jak může vzniknout havarie chemických látek?
  • Kdo tyto havárie pomáhá likvidovat?

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4