CH9 – Hnojiva. Rozdělení hnojiv.

zpět

Hnojiva. Rozdělení hnojiv.

 

Mezi základní prvky, které se podílejí na stavbě rostlinného těla patří: uhlík, vodík, kyslík.

Pro svůj zdárný růst potřebují také např. dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík, železo, síru.

V malém množství jsou zastoupeny: mangan,  zinek, měď, bor, molybden, kobalt.

Škodlivé jsou: kadmium, olovo, rtuť, selen, arzen.

 

Hnojiva – jsou chemické látky, které podporují zdravý růst a dobrou plodnost rostlin

 

 • při intenzivním pěstování je třeba do půdy dodávat živiny ve formě hnojiv
 • bez používání hnojiv jsou rostliny náchylnější k chorobám a mají nižší výnosy
 • v minulosti se používala organická neboli přírodní hnojiva (kompost, chlévský hnůj, močůvka)
 • ve 20. století došlo k velkému nárůstu produkce tzv. průmyslových hnojiv
 • v posledních letech se mnoho pěstitelů vrací zpět k přírodním hnojivům

 

Rozdělení hnojiv:

 • organická – přírodní (chlévský hnůj, kompost)
 • průmyslová
 1. jednosložková (např. superfosfát)
 2. více složková (např. CERERIT)

 

Organická hnojiva

 • jsou složena z přírodních látek
 • jejich rozkladem vzniká humus (nejdůležitější zásobárna živin)
 • jsou pro rostliny zdrojem např. C, N, K a P

 

Mezi nejvýznamnější patří:

 • chlévský hnůj
 • kompost
 • rašelina
 • zelené hnojení

 

Chlévský hnůj – směs hospodářské podestýlky (slámy) s exkrementy hospodářských zvířat

Kompost – směs zeminy s organickými látkami a půdní mikroflórou

Zelené hnojení – používají se především rostliny z čeledi brukvovitých (např. hořčice bílá, brukev řepka) a bobovitých (bob setý), které se vysévají a vzrostlé zaorávají

 

Průmyslová hnojiva

 

Jednosložková hnojiva

 • dusíkatá (dusičnany – ledek vápenatý, ledek amonný, močovina)
 • fosforečná (fosfority a apatity, superfosfát)
 • draselná (karnalit, sylvinit)

 

Dusíkatá hnojiva:

 • dusík je důležitým prvkem v chlorofylu
 • nedostatek se projevuje žloutnutím listů, zastavením růstu, vadnutí
 • přebytek – ztmavnutí listů, ztenčení listové pokožky, praskání plodů

 

Fosforečná hnojiva:

 • fosfor je důležitý pro tvorbu květů a plodů
 • mezi fosforečná hnojiva patří fosfority a apatity, superfosfát (tzv. Thomasova moučka)
 • už konce 18. stol se k hnojení používala kostní moučka nebo popel z kostí
 • jejich nadměrné používání ovlivňuje povrchové vody – podporují rozmnožování a růst sinic

 

Draselná hnojiva:

 • draslík je nezbytný při dýchání, fotosyntéze a při dělení buněk
 • získávají se především z ložisek draselných solí (po odpařování mořské vody)
 • nejznámější draselné soli jsou karnalit a sylvinit

 

Vícesložková hnojiva

 • směsi rozpustných solí (obvykle obsahují N, P, K, Mg)
 • nejznámější např. NPK, CERERI

 

 

Hnojiva:

 • jsou to chemické látky, které podporují zdravý růst a dobrou plodnost rostlin
 • bez používání hnojiv jsou rostliny náchylnější k chorobám a mají nižší výnosy

 

Rozdělení hnojiv:

 • organická – přírodní (chlévský hnůj, kompost, rašelina, zelené hnojení)
 • průmyslová
 1. jednosložková (dusíkatá, fosforečná, draselná hnojiva např. superfosfát)
 2. vícesložková (směsi rozpustných solí, obvykle obsahují N, P, K, Mg, např. NPK, CERERIT)

 

Na co umět odpovědět:

 • Co jsou to hnojiva? (definice)
 • Jak se hnojiva rozdělují? Uveď příklady.

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4