CH9 – Hydroxyderiváty

zpět

Hydroxyderiváty

 

Hydroxyderiváty – jsou sloučeniny s hydroxylovou skupinou -OH připojenou k uhlovodíkovému zbytku.

 

Alkoholy – jsou deriváty uhlovodíků (kromě arenů) které mají v molekule vázanou hydroxylovou skupinou -OH.

Fenoly – jsou deriváty uhlovodíků které obsahují hydroxylovou skupinou -OH vázanou na benzenové jádro.

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5