CH9 – Jaderné elektrárny

zpět

Jaderné elektrárny

 

Jaderná elektrárna – je výrobna elektrické energie resp. technologické zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii.

 

 

 

 • palivem – je uran ve formě uranových tyčí
 • v jaderném reaktoru probíhá štěpení jader atomů uranu
 • při tomto procesu vzniká tepelná energie
 • mezi uranovými tyčemi proudí voda a ta se ohřívá, vzniká vodní pára
 • pára pohání turbínu a rotor generátoru
 • generátor vyrábí elektrickou energii
 • dodávají asi 30% elektrické energie spotřebované v ČR

 

V ČR se těží uranová ruda:

 • Dolní Rožínka u Bystřice nad Pernštějnem
 • Jihlavsko a Liberecko

 

Jaderné elektrárny v ČR:

 • Temelín
 • Dukovany

 

Nevýhody použití:

 • práce s radioaktivním materiálem
 • ukládání radioaktivních materiálů a odpadů
 • riziko nehod (vlive na obyvatelstvo a životní prostředí)

 

Výhody použití:

 • za optimálního provozu velice čistý zdroj
 • z chladících věží vychází jen vodní pára

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

obrázek (jaderná elektrárna Temelín): Autor: User:Japo – Fotografie je vlastním dílem, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2092572

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna