CH9 – Karbonylové sloučeniny

zpět

Karbonylové sloučeniny

 

Karbonylové sloučeniny – jsou deriváty uhlovodíků které obsahují karbonylovou skupinu -CO.

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5