CH9 – Karboxylové kyseliny (názvosloví)

zpět

Karboxylové kyseliny

 

Karboxylové kyseliny – jsou organické sloučeniny ve kterých je vázána karboxylová skupina – COOH.

 

  • podobají se některými reakcemi anorganickým kyselinám
  • vyskytují se v tělech rostlin a živočichů včetně člověka
  • podle výskytu jim byly v některých případech přiřazeny názvy (např. kyselina jablečná, kyselina mravenčí)

 

Názvosloví karboxylových kyselin

 

  • systematický název karboxylových kyselin je tvořen přídavným jménem odvozeným od uhlovodíku a zakončením -ová a podstatným jménem kyselina (např. methanová kyselina)
  • používanější je triviální názvosloví (např. kyselina methanová = kyselina mravenčí)
  • triviální názvy nelze odvodit, je nutné si je zapamatovat

 

Příklad1: Tvorba vzorce karboxylové kyseliny z jejího názvu.

 

 

Příklad2: Tvorba názvu karboxylové kyseliny z jejího vzorce.

 

 

Triviální názvy některých karboxylových kyselin

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5