CH9 – Kaučuky

zpět

Kaučuky

 

= přírodní nebo syntetické polymery, schopné odolávat velké deformaci a vrátit se do původního stavu.

 

Vlastnosti:

  • upravují se vulkanizací (reakce se sírou)
  • vyrábí se z nich pryž (pneumatiky, hračky, obuv)

 

 

KAUČUKY – jsou přírodní nebo syntetické polymery, schopné odolávat velké deformaci a vrátit se do původního stavu.

 

Vlastnosti:upravují se vulkanizací (reakce se sírou), vyrábí se z nich pryž (pneumatiky, hračky, obuv)

 

Na co umět odpovědět:

  • Co jsou to kaučuky? (definice)
  • Jaké mají kaučuky vlastnosti?
  • Co se z kaučuku vyrábí?

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

[obr. 89 – gumy] car-tyres-63928_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/auto-pneumatiky-kolo-kapela-auto-63928/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/02/12/01/car-tyres-63928_1280.jpg

[obr. 90 – kachničky] rubber-ducks-3542670_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/gumov%C3%A9-kachny-quietscheenten-%C5%BElut%C3%A1-3542670/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/16/19/21/rubber-ducks-3542670_1280.jpg