CH9 – Ketony (názvosloví)

zpět

Ketony

 

Názvosloví ketonů

 

  • systematický název aldehydů se skládá z názvu uhlovodíku a zakončení -on (např. propanon)
  • používanější názvy aldehydů jsou tvořeny názvem uhlovodíkového zbytku a přidáním slova keton (např. dimethylketon)

 

Příklad1: Tvorba vzorce ketonu z jeho názvu.

 

 

Příklad2: Tvorba názvu ketonu z jeho vzorce.

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5