CH9 – Konzervace potravin

zpět

Konzervace potravin

 

 • pro naše zdraví je důležitá zdravotní nezávadnost potravin
 • potraviny rychle se kazící skladujeme v lednici (nízká teplota)
 • některé potraviny můžeme skladovat v suchu a při pokojové teplotě
 • v kazících se potravinách se namnoží mikroorganizmy a ty vytvářejí toxické produkty (může dojít k onemocnění)
 • proces rozkladu (kažení) probíhá rychleji (při dostatečné vlhkosti, příznivém pH a teplotě)

 

Způsoby konzervace potravin

 

Působení vysoké teploty

 1. pasterizace – krátkodobé zvýšení teploty (zpracování mléka, mléčných výrobků, dále některých masných, vaječných výrobků a alkoholických nápojů), vyvinul Louis Pasteur v 19. století
 2. metoda UHT (ultra high temperature) + zahrátí na 1-2 sekundy na teplotu vyšší než 135°C, použití pro odstřeďování mléka – trvanlivé mléko 3-6 měsíců)
 3. zavařování (zahřátí potraviny na teplotu 85°C a vyšší ve sklenici uzavřené víčkem, uchování až několik let)

 

Působení nízké teploty

 • uchování potravin při nízkých teplotách zpomaluje nebo zastavuje jejich znehodnocení
 • zmrazení v mrazničce při teplotě nižší než -8°C (skladovat až 6 měsíců)

 

Sušení

 • nejstarší uchovávání potravin
 • potraviny lze uchovávat až několik let

 

Chemická konzervace

 • využívá některých chemických látek
 • např. kyselina octová (konzervace zeleniny a hub)
 • kyselina benzoová (konzervace hořčice)

 

Proslazování (ovoce)

Solení (zelenina)

Uzení (maso, sýry)

 

 

Způsoby konzervace potravin

 • působení vysoké teploty
 1. pasterizace (krátkodobé zvýšení teploty – mléko)
 2. metoda UHT (krátkodobé zahřátí, víc než 135°C)
 3. zavařování (zahřátí na teplotu 85°C a víc)
 • působení nízké teploty (zmrazení)
 • sušení (lze uchovávat i několik let), uzení (maso, sýry)
 • nasolování (zelenina), proslazování (ovoce)
 • chemická konzervace (využívá např. kyselinu octovou nebo benzoovou)

 

Na co umět odpovědět:

 • Proč se vlastně potraviny konzervují?
 • Jaké znáš způsoby konzervace potravin?

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4