CH9 – Léčiva

zpět

Léčiva

 

Chemie se významně podílí na úsilí člověka starat se o svoje zdraví. 

Zkoumá léčivé vlastnosti látek a farmaceutický průmysl vyrábí léčiva.

Různé chemické látky najdeme také v přípravcích používaných pro osobní hygienu nebo při udržování čistoty v domácnosti.

 

 • odnedávna člověk hledá různé látky, které mohou ovlivňovat činnost orgánů – aby překonal vyčerpání, únavu a bolest.
 • naši předkové používali různé části rostlin a užívali je např. čerstvé nebo sušené, v podobě nálevu, balzámů, mastí, sirupů atd.

 

Jaké léčivé byliny známe? Které jejich části se používají?

 

heřmánek, máta, lipový květ, pampeliška, koriandr

 

Léčiva – jsou látky nebo směsi látek, které se podávají lidem či zvířatům k léčení nemocí, mírnění jejich projevů i k jejich prevenci

 

Léčivajsou látky nebo směsi látek, které se podávají lidem či zvířatům k léčení nemocí, mírnění jejich projevů i k jejich prevenci

 

Léky

 

 • pomáhají lidem zachránit život
 • někdy však mohou i škodit
 • vedlejší účinky mohou vážně poškodit zdraví
 • bezpečnost léků kontroluje – Statní ústav pro kontrolu léčiv
 • nežádoucí účinky musí být uvedeny v příbalovém letáku

 

Lék – je léčivo upravené k použití, tedy v podobě v níž se podává nemocnému

 

 

Lék – je léčivo upravené k použití, tedy v podobě v níž se podává nemocnému

Bezpečnost léků kontroluje – Statní ústav pro kontrolu léčiv

 

Nejčastěji používané skupiny léků:

 • antibiotika – k léčbě infekcí vyvolaných bakteriemi nebo jinými mikroorganismy
 • analgetika – proti bolesti
 • antipyretika – snižování horečky
 • antiseptika – desinfekce ran
 • antitusika– tlumení dráždivého kašle …

 

Na co umět odpovědět:

 • Co jsou to léčiva? (definice)
 • Co je to lék? (definice)
 • Jaké nejčastěji používané skupiny léků znáte? 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

[obr. 83 – heřmánek] chamomile-3489847_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/he%C5%99m%C3%A1nek-kv%C4%9Btina-rostlin-bloom-3489847/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/22/02/26/chamomile-3489847_1280.jpg

[obr. 84 – máta] peppermint-2815679_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/m%C3%A1ta-peprn%C3%A1-m%C3%A1tov%C3%BD-%C4%8Daj-m%C3%A1ta-tri%C4%8Dko-2815679/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/04/10/15/peppermint-2815679_1280.jpg

[obr. 85 – lipový květ] nature-3462957_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/p%C5%99%C3%ADrody-kv%C4%9Bt-lipov%C3%BD-kv%C4%9Bt-3462957/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/08/18/52/nature-3462957_1280.jpg

[obr. 86 – pampelišky] meadow-2378460_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/louka-p%C5%99%C3%ADroda-pampeli%C5%A1ky-%C5%BElut%C3%A1-2378460/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/06/21/09/meadow-2378460_1280.jpg

[obr. 87 – koriandr] coriander-2453218_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/koriandr-herb-ko%C5%99en%C3%AD-v%C4%8Dela-zv%C3%AD%C5%99e-2453218/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/29/06/50/coriander-2453218_1280.jpg

[obr. 88 – léky] thermometer-1539191_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/teplom%C4%9Br-bolest-hlavy-bolest-1539191/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/24/21/01/thermometer-1539191_1280.jpg