CH9 – Monosacharidy

zpět

Monosacharidy

 

Vlastnosti:

 • bílé krystalické látky
 • sladká chuť
 • rozpustné ve vodě

 

Nejznámější zástupci:

 • glukóza
 • fruktóza

 

 

GLUKÓZA (hroznový cukr) C6H12O6 

 

 • vzniká v zelených rostlinách fotosyntézou
 • 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

 

Výskyt:

 • je obsažena v ovoci (např. vinná réva), medu
 • přítomná v krvi živočichů
 • základní stavební jednotka složitějších sacharidů
 • zdroj energie pro organizmy
 • vzniká při fotosyntéze

 

Využití:

 • výroba organických sloučenin (ethanol, vitamin C)
 • příprava cukrovinek
 • lékařství (glukóza ve vodě – umělá výživa)

 

FRUKTÓZA (ovocný cukr) C6H12O6

 

Výskyt:

 • je obsažena v ovoci a medu
 • je součástí složitějších sacharidů
 • nejsladší ze všech cukrů

 

Využití:

 • umělé sladidlo

 

Na co umět odpovědět:

 • Vyjmenovat dva nejznámější zástupce monosacharidů.
 • Jak se jinak říká glukóze a fruktóze (…….. cukr).
 • Napsat sumární vzorec (kdo zvládne i strukturní).
 • Napsat rovnici fotosyntézy.
 • Uvést výskyt a využití glukózy a fruktózy.

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

[obr. 5 – glukóza]

[obr. 11 – D-fruktóza]

[obr. 10 – schéma fotosyntézy]  In: Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 71. ISBN 978-80-7289-674-5 [cit. 2018-08-30].