CH9 – Alkany. Názvosloví alkanů. Vzorce základních alkanů

zpět

Alkany

 

Alkany – uhlovodíky které v otevřeném řetězci mají pouze jednoduché vazby.

 

Názvosloví alkanů 

 

  • alkany mají vždy zakončení -an
  • obecný vzorec alkanů je CnH2n+2 (cykloalkanů CnH2n)
  • první čtyři alkany mají triviální (historické) názvy

(methan CH4, ethan CH3 – CH3, propan CH3 – CH2 – CH3, butan CH3 – CH2 – CH2 – CH3)

  • u dalších alkanů je -an přidáno ke kmenu pocházejícího z latinských názvů číslovek

(pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan)

 

 

Vzorce základních alkanů

 

 

Příklad1: Tvorba vzorce uhlovodíku z jeho názvu.

 

 

Příklad2: Tvorba názvu uhlovodíku z jeho vzorce.

 

 

Cykloalkany – uhlovodíky které v uzavřeném řetězci mají pouze jednoduché vazby.

 

  • odvozování názvů a vzorců probíhá stejně jako u alkanů
  • důležité je seřazení uhlíkových atomů do cyklického řetězce
  • před názvem mají předponu cyklo-

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5