CH9 – Nukleové kyseliny

zpět

Nukleové kyseliny

 

 • jsou to složité makromolekulární látky
 • uloženy jsou hlavně v buněčných jádrech
 • je s nimi spojen přenos genů

 

Dva základní typy:

 • DNA
 • RNA

 

DNA (deoxyribonukleová kyselina)

 

 • má tvar dvojité šroubovice
 • nachází se v jádře buňky v chromozomech
 • složená je z jednotlivých částí tzv. nukleotidů 
 • pořadí nukleotidů tvoří genetickou informaci
 • je nositelkou dědičnosti
 • gen – tvoří určitý úsek molekuly DNA

Z historie:

 • rok 1869 – Friedrich Miescher – byla poprvé popsána DNA
 • poč. 20. stol. – Phoebus Levene – rozpoznal, že DNA se skládá z cukrů, fosfátů a bází
 • rok 1953 – F.H. Crick a J. D. Watson – objev struktury dvoušroubovice DNA, v roce 1962 obdrželi Nobelovu cenu atd.

 

V DNA je vždy obsažen:

 • sacharid deoxyribóza
 • fosfát – vaz. zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné
 • nukleová báze – dusíkatá heterocyklická sloučenina (adenin, thymin, cytosin, guanin – A, T, C, G)
 • pořadí nukleotidů lze zapsat pomocí počátečních písmen A, T, C, G

 

V DNA je zásadním materiálem v:

 • testech otcovství
 • při vyšetřování zločinů
 • diagnostice nemocí
 • při přípravě plodin s novými vlastnostmi atd.

 

DNA (deoxyribonukleová kyselina)

 

Má tvar dvojité šroubovice, je složená z jednotlivých částí tzv. nukleotidů a jejich pořadí tvoří genetickou informaciNachází se v jádře buňky v chromozomech a je nositelkou dědičnosti.

 

V DNA je vždy obsažena: deoxyribóza, fosfát, nukleová báze (adenin, thymin, cytosin, guanin – A, T, C, G)

 

Gen – tvoří určitý úsek molekuly DNA.

 

RNA (ribonukleová kyselina)

 

 • má tvar jednoduché šroubovice
 • složená je z tzv. nukleotidů (nukleové báze – adenin, URACIL, cytosin, guanin – A,U, C, G)
 • složením se liší od DNA
 • řídí v buňce syntézu bílkovin z aminokyselin (určuje jejich vlastnosti)

 

Z historie

 • rok 1868 – F. Miescher – poprvé izolována ve směsi s DNA  a nazvána nuklein
 • rok 1909 – Phoebus Levene – zjistil, že RNA obsahuje ribózu, rok 1929 – že DNA obsahuje deoxyribózu atd.

 

                                                         Rozdíl ve struktuře RNA a DNA

 

RNA (ribonukleová kyselina)

 

Má tvar jednoduché šroubovice a je složená je z nukleotidů (nukleové báze – adenin, URACIL, cytosin, guanin – A,U, C, G), složením se liší od DNA. V buňce řídí syntézu bílkovin z aminokyselin.

 

Na co umět odpovědět:

 • Co znamená DNA, RNA (název kyseliny)?
 • Jaký tvar má DNA a RNA?
 • Jaké jsou tzv. nukleové báze u DNA a RNA?
 • Co tvoří gen?
 • Kde se DNA nachází a čeho je nositelkou?
 • Co řídí RNA v buňce?

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

[www 2 – DNA] [online]. In: WIKIPEDIE [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/DNA

[www 3 – RNA] [online]. In: WIKIPEDIE [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/RNA

[obr. 15 –DNA x RNA] Rozdíl ve struktuře RNA a DNA [online]. Autor: Sponk – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_DNA_RNA-EN.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32081792, [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/RNA