CH9 – Organické látky a jejich složení

zpět

Organické látky a jejich složení

 

Organické látky – jsou látky které tvoří těla organismů, vznikají z nich, přeměňují se a odbourávají. Dnes mezi ně zahrnujeme i látky uměle připravené (plasty, syntetická vlákna, barviva aj.)

 

  • každá organická látka, která má původ v živé přírodě obsahuje uhlík
  • v 95% chemický sloučenin je obsažen uhlík
  • kromě uhlíku jsou tvořeny např. vodíkem, kyslíkem, dusíkem, sírou, fosforem, méně často halogeny, popř. další prvky
  • Pozor ! mezi organické sloučeniny nepatří : CO, CO2, uhličitany

 

Organická chemie – se zabývá sloučeninami uhlíku (organickými sloučeninami). Patří sem uhlovodíky a deriváty uhlovodíků.

 

 

 

Označení organická chemie se začalo používat koncem 19. století.  V roce 1828 německý fyzik Friedrich Wöhler laboratorně připravil organickou látku močovinu. Do té doby se věřilo, že organické látky mohou vznikat pouze v živém těle působením jakési tajemné životní síly.

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

http://jane111.chytrak.cz/Ch9/5.organicka_chemie.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_chemie

obrázek (Friedrich Wöhler (1800-1882), German Chemist Lithography by Rudolf Hoffmann, 1856, after a photograph by Petri (Göttingen) From „Gallerie ausgezeichneter Naturforscher“ published in Vienna): Autor: Rudolph Hoffmann – Eigenes Foto einer Originallithographie der ÖNB (Wien), Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16652576