CH9 – Plasty

zpět

Plasty

 

= jsou syntetické nebo polosyntetické polymery.

 

Vlastnosti:

 • snadno tvarovatelné teplem – plastické (odtud název plasty)
 • nízká hustota
 • chemicky odolné
 • dobře se zpracovávají

 

Nejvýznamnější plasty:

 • polyethylen
 • polypropylen
 • polyvinylchlorid
 • polystyren
 • polytetrafluorethylen

 

POLYETHYLEN (PE)

 

Vlastnosti:

 • odolný vůči kyselinám a zásadám
 • teplem lez tvarovat a svařovat

 

Využití:

 • výroba fólií
 • mikrotenu
 • hraček
 • obalů (např. na čistící prostředky)

 

 

 

POLYPROPYLEN (PP)

 

Vlastnosti:

 • odolný vůči kyselinám a zásadám, organickým rozpouštědlům
 • teplem lez tvarovat

 

Využití:

 • izolace elektrických kabelů
 • trubky
 • nádobí
 • netkané textilie
 • obaly na potraviny …….

 

 

PLASTY – jsou syntetické nebo polosyntetické polymery.

 

POLYETHYLEN (PE)

Vlastnosti: odolný vůči kys. a zásadám, teplem lez tvarovat a svařovat

Využití: výroba fólií, mikrotonu, hraček, obalů

 

POLYPROPYLEN (PP)

Vlastnosti: odolný vůči kys. a zás., org. rozp., teplem lez tvarovat

Využití: izolace elektrických kabelů, trubky, nádobí, netkané textilie

 

POLYVINYLCHLORID (PVC)

 

Vlastnosti:

 • výborný elektroizolátor
 • odolný vůči chemikáliím
 • novoplast (přidání změkčovadel)
 • novodur (neměkčený PVC)

 

Využití:

 • z novoplastu (koženka, hračky, pláštěnky)
 • z novoduru (vodovodní trubky)

 

 

 

POLYSTYREN (PS)

 

Vlastnosti:

 • tvrdý, křehký
 • odolný proti kyselinám a zásadám
 • pěnový – tepelné a izolační vlastnosti

 

Využití:

 • obaly na potraviny, nádobí, příbory na jedno použití
 • laboratorní pomůcky
 • elektrotechnika
 • pěnový – zateplení budov

 

 

POLYVINYLCHLORID (PVC)

Vlastnosti: výborný elektroizolátor, novoplast (přidání změkčovadel), novodur (neměkčený PVC)

Využití: z novoplastu (koženka, hračky, pláštěnky), z novoduru (vodovodní trubky)

 

POLYSTYREN (PS)

Vlastnosti: tvrdý, křehký, odolný proti kys. a zás., pěnový – tepelné a izolační vlastnosti

Využití: obaly na potraviny, nádobí, příbory na jedno použití, laboratorní pomůcky, pěnový – zateplení budov

 

POLYTETRAFLUORETHYLEN  (TEFLON)

 

Vlastnosti:

 • pevný
 • mimořádně chemicky odolný
 • odolává teplotám (-250°C až 250°C)

 

Využití:

 • povrchová úprava nádobí
 • chemické zařízení
 • výroba součástek pro leteckou a raketovou techniku
 • skluznice lyží

 

 

POLYTETRAFLUORETHYLEN  (TEFLON)

Vlastnosti: pevný, mimořádně chemicky odolný, -250°C až 250°C

Využití: povrchová úprava nádobí, chemické zařízení, součástky pro leteckou a raketovou techniku

 

Na co umět odpovědět:

 • Co jsou to plasty? (definice)
 • Jaké nejznámější plasty znáš?
 • Uveď jejich vlastnosti a využití.

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

[obr. 93 – plastová hračka] sand-pit-2148720_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/p%C3%ADskovi%C5%A1t%C4%9B-rypadla-nab%C4%9Bra%C4%8Dka-2148720/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/16/10/22/sand-pit-2148720_1280.jpg

[obr. 94 – čisticí prostředky] cleaning-932936_960_720.jpg [online]. In:Pixabay, https://pixabay.com/cs/%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-rozpra%C5%A1ovac%C3%AD-932936/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/09/19/57/cleaning-932936_960_720.jpg

[obr. 95 – trubky] pipe-986318_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/trubka-plastick%C3%BD-pr%C5%AFmysl-986318/. [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/13/15/23/pipe-986318_1280.jpg

[obr. 96 – trubky] green-72773_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/zelen%C3%A1-plast-potrub%C3%AD-kan%C3%A1lu-voda-72773/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/12/27/19/40/green-72773_1280.jpg

[obr. 97 – koženka] skin-1162755_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/k%C5%AF%C5%BEe-had%C3%AD-k%C5%AF%C5%BEe-textura-pozad%C3%AD-1162755/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/26/15/56/skin-1162755_960_720.jpg

[obr. 98 – pláštěnka] child-504321_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/d%C3%ADt%C4%9B-d%C4%9Bv%C4%8De-d%C3%A9%C5%A1%C5%A5-puddle-pl%C3%A1%C5%A1t%C4%9Bnka-504321/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/10/26/19/50/child-504321_960_720.jpg

[obr. 99 – polystyrenový obal] vessels -1972235_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/n%C3%A1doby-p%C3%ADsek-beach-sun-mo%C5%99e-1972235/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/11/16/26/vessels-1972235_1280.jpg

[obr. 100 – polystyrenové zateplení] scaffolding-179206_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/le%C5%A1en%C3%AD-okno-oprava-polystyren-179206/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/09/05/17/25/scaffolding-179206_1280.jpg

[obr. 101 – teflonová pánev] pan-544679_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/pan-kuchy%C5%88sk%C3%A9-n%C3%A1dob%C3%AD-teflon-n%C3%A1dob%C3%AD-544679/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/11/24/22/08/pan-544679_1280.jpg

[obr. 102 – teflon] salt-2503645_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/s%C5%AFl-teflon-vlna-pozad%C3%AD-makro-2503645/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/14/11/56/salt-2503645_1280.jpg