CH9 – Polymerace

zpět

Polymerace

 

= je chemická reakce, při níž se z velkého počtu molekul monomeru vzniká jedna makromolekula = polymer. Podmínkou polymerace je násobná vazba v monomeru.

 

 

                    monomer                                                                                                                                                  polymer 

 

 

ethen (ethylen)                                                              dvojná vazba zaniká                                             polyethylen

 

 

Polymerace – je chemická reakce, při níž se z velkého počtu molekul monomeru vzniká jedna makromolekula = polymer. Podmínkou polymerace je násobná vazba v monomeru.

 

Na co umět odpovědět:

  • Co je to polymerace?
  • Napiš reakci vzniku polyethylenu.

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

[obr. 103 – makromolekulární látky]

[obr. 104 (A-F) – polymerace]