CH9 – Polysacharidy

zpět

Polysacharidy

 

 • Vznikají spojením velkého počtu molekul monosacharidů
 • n C6H12O6 → (C6H10O5)n+ n H2O            

 

Podle funkce je dělíme:

 • zásobní (škrob, glykogen)
 • stavební (celulóza)

 

Nejznámější zástupci:

 • škrob
 • glykogen
 • celulóza

 

amylóza, složka škrobu                                                          celulóza

 

ŠKROB

 

Výskyt:

 • důležitá složka potravy živočichů
 • zásobní látka zelených rostlin
 • ukládá se v hlízách a semenech

 

Vlastnosti:

 • bílá práškovitá látka
 • ve studené vodě nerozpustná
 • v teplé vodě vzniká tzv. škrobový maz

 

Využití:

 • výroba lepidel
 • škrobení textilu
 • potavinářství
 • výroba papíru

 

GLYKOGEN (tzv. živočišný škrob) [C6H10O5]n

 

Výskyt:

 • v játrech (20%)
 • kosterních svalech (do 7%)

 

 • je to zásobní látka živočichů

 

CELULÓZA

 

Výskyt:

 • je součástí buněčných stěn
 • hlavní stavební materiál rostlin

 

 • tvoří tzv. vlákninu (podporuje činnost střev)
 • nestravitelná, ale důležitá složka potravy

 

Využití:

 • výroba papíru, vaty a celofánu
 • textilní průmysl (zdroj – bavlník, len, konopí)

 

Další polysacharidy

 

 • inulin (v pampeliškách, čekance obecné)
 • chitin

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak vznikají polysacharidy (rovnice) ?
 • Jak se dělí podle funkce (uvést příklady).
 • Uvést výskyt, vlastnosti a využití škrobu, glykogenu a celulózy.

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

[www 1 – glykogen] [online]. In: WIKIPEDIE [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykogen

[obr. 6 – škrob, amylóza] amylóza, složka škrobu [online]. In: Autor: NEUROtiker – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2052232, [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Škrob

[obr. 14 – celulóza (část)] Strukturní vzorec [online]. Autor: Původně soubor načetl Antonín Slejška na projektu Wikipedie v jazyce čeština – Na Commons přenesl z cs.wikipedia uživatel Jitka., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4329004, [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za