CH9 – Rozdělení tuků. Vlastnosti tuků

zpět

Rozdělení tuků. Vlastnosti tuků

 

Tuky jsou estery vyšších (tzv. mastných) karboxylových kyselin a glycerolu.


Rozdělení tuků:

 

Podle skupenství:

 • pevné (máslo, sádlo, lůj) – estery kys. palmitové a stearové
 • kapalné (rostlinné oleje, rybí tuk) – obsahují estery kys. olejové

 

Podle původu:

 • rostlinné (olivový olej …)
 • živočišné (sádlo, hovězí lůj …..)

 

Rostlinné tuky:

 • získávají se lisováním nebo vyluhováním semen a plodů olejnatých rostlin
 • produkt se dále upravuje
 • nejznámější (olej olivový, podzemnicový, řepkový, sójový, slunečnicový, konopný, lněný, ricinový a kokosový)

 

Živočišné tuky:

 • získávají se vytavováním (škvařením) živočišných tkání
 • nejznámější (sádlo, hovězí lůj, rybí tuk a kostní tuk)

 

Tuky jsou estery vyšších (tzv. mastných) karboxylových kyselin a glycerolu.

 

Rozdělení tuků:

 • podle skupenství – pevné (máslo, sádlo) a kapalné (rostlinné oleje, rybí tuk) 
 • podle původu – rostlinné (olivový olej …) a živočišné (sádlo, hovězí lůj)

 

Získávání tuků:

 • rostlinné tuky – lisování a vyluhování semen a plodů
 • živočišné tuky – vytavování (škvaření) živočišných tkání

 

Vlastnosti tuků:

 • nízká teplota tání
 • nerozpustné ve vodě
 • rozpustné v org. rozpouštědlech (např. benzín)
 • snadno se rozkládají na vzduchu – tzv. žluknutí

 

Oleje se ztužováním mění na tuhé tuky. Je to chemická reakce s vodíkem za přítomnosti katalyzátoru, při které dochází k nasycení dvojné vazby vodíkem (dvojná vazba se mění na jednoduchou).

Reakcí tuků s hydroxidem sodným nebo draselným vznikají mýdla. Jsou to sodné nebo draselné soli mastných kyselin.

 • Sodná mýdla – tuhá (tzv. toaletní mýdla)
 • Draselná mýdla – mazlavá (dezinfekční mýdla)

 

Vlastnosti tuků:

 • nízká teplota tání, nerozpustné ve vodě, rozpustné v org. rozpouštědlech
 • žluknutí – rozklad tuků na vzduchu
 • ztužování – oleje se mění na tuhé tuky
 • mýdla (sodná a draselná) – vznikají reakcí tuků s NaOH

 

Na co umět odpovědět:

 • Co jsou to tuky (definice)?
 • Jak se tuky dělí?
 • Jak se tuky získávají?
 • Jaké mají tuky vlastnosti?
 • Co je to žluknutí? Co je to ztužování?
 • Jak vznikají mýdla?

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5