CH9 – Sluneční energie. Fotovoltaické elektrárny

zpět

Sluneční energie. Fotovoltaické elektrárny

 

Slunce:

 • nejbližší hvězda
 • největší a nejdostupnější dodavatel energie
 • stáří 4,6 miliardy let
 • je tvořeno žhavými plyny (žhavým plazmatem)
 • na povrchu slunce je teplota cca 6 000 °C
 • energie na slunci vzniká jadernými reakcemi, při kterých dochází k přeměně jader vodíku v jádru atomu hélia.

 

Fotovoltaika – je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách.

 

 

 • ze Slunce lze získat energii pomocí fotovoltaických článků
 • sluneční záření dopadá na krystaly křemíku v panelech (uvolňují se elektrony, vzniká proud)
 • v každém panelu je absorbér, který přeměňuje sluneční energii v tepelnou
 • dodávají asi 0,1% elektrické energie spotřebované v ČR

 

Fotovoltaické elektrárny v ČR:

 • např. Skalice u české Lípy, Stříbro, Dukovany, Vepřek aj.

 

Nevýhody použití:

 • ohřev na malou teplotu
 • vysoké pořizovací náklady slunečních kolektorů
 • kolísavost slunečního záření
 • není k dispozici v noci
 • nespolehlivá za špatného počasí

 

Výhody použití:

 • nevznikají škodliviny
 • nenáročná obsluha

 

Využití:

 • ohřev vody
 • vytápění v domácnostech

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

obrázek (fotovoltaická elektrárna – FVE Ralsko Jabloneček Ra 1a, bývalý Chlum, v dáli Ještěd): Autor: LaSo – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44048305

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaika