CH9 – Soli karboxylových kyselin

zpět

Soli karboxylových kyselin

 

1) soli karboxylových kyselin (+ voda) vznikají při reakci karboxylových kyselin a hydroxidů (např. octan sodný)

 

Octan sodný (ethanoát sodný) CH3COONa

 • reakce kyseliny octové s hydroxidem sodným (vzniká octan sodný)
 • NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O
 • bezvodý octan sodný je označován také jako E – 262
 • použití jako katalyzátor a v potravinářství především jako regulátor kyselosti
 • použití pro přípravu některých pufrů

 

1) soli karboxylových kyselin vznikají při reakci karboxylových kyselin s kovem (např. octan hlinitý)

 

Octan hlinitý (dioctan hlinitý) HOAl(C2H3O2)2 

 • používá se v lékařství (obkladům pro léčbu kůže)
 • má adstrigenční* a antibakteriální účinky

 

Adstringens je léčivo nebo rostlinná droga se stahujícími účinky, místně zužující cévy a snižující vyměšování (sekreci)

 

Glutaman sodný (glutamát) C5H10NO5Na 

 • použití v potravinářském průmyslu (zvýrazňovač chuti)
 • označení E – 621
 • obsahují ho např. instantní polévky
 • výskyt ve všech živých organismech (jako součást proteinů)

 

* Zdravotní rizika: V minulosti panovaly obavy z nežádoucích účinků glutamanu sodného na lidský organismus, avšak žádná studie je nedokázala nesporně prokázat. Tyto nežádoucí účinky, jako je zvracení, studený pot, ztuhlé svaly, migréna, bušení srdce či závratě, byly shrnuty pod název „Syndrom čínské restaurace“ anebo Kwokova nemoc. Bylo publikováno, že zcela bezproblémová hranice je 120 mg/kg hmotnosti člověka (mimo přirozený přísun v neupravených potravinách).

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adstringens

https://cs.wikipedia.org/wiki/Glutaman_sodn%C3%BD