CH9 – Stavba molekul derivátů uhlovodíků

zpět

Stavba molekul derivátů uhlovodíků

 

Deriváty uhlovodíků vznikají nahrazením atomu vodíku atomy jiných prvků.

 

Skládají ze dvou částí:

  • uhlovodíkový zbytek (část molekuly která vznikne po odtržení jednoho atomu vodíku, název vytvoříme odtržením zakončení z názvu uhlovodíku a nahrazením zakončením -yl, označuje se obecným symbolem R)
  • charakteristická skupina (atom nebo skupina atomů, které nahrazují atom vodíku v molekule uhlovodíku, určuje vlastnosti derivátů)

 

derivát uhlovodíku = uhlovodíkový zbytek + charakteristická skupina

 

Příklad:

methan CH4 ….. odtržením vodíku vzniká ….. methyl CH3

 

Odvození uhlovodíkových zbytků

 

 

!!! POZOR !!! U ethenu a benzenu je nutný si názvy zapamatovat, netvoří se podle výše uvedeného pravidla.

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5