CH9 – Tepelné elektrárny

zpět

Tepelné elektrárny

 

Tepelná elektrárna – je výrobna elektrické energie, tj. elektrárna. Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu (či jiného vhodného zdroje energie) prostřednictvím tepelné energie.

 

 

 

 • palivem – je převážně hnědé uhlí nebo zemní plyn
 • teplo uvolněné hořením paliv přeměňuje vodu na páru
 • pára pohání turbínu a rotor generátoru
 • generátor vyrábí elektrickou energii
 • dodávají asi 60% elektrické energie spotřebované v ČR

 

Tepelné elektrárny v ČR:

 • Prunéřov, Tušimice, Počerady, Ledvice, Opatovice nad Labem aj.

 

Výhody použití:

 • značné zásoby paliva
 • nenáročné skladování paliva

 

Nevýhody použití:

 • uhlí je neobnovitelný zdroj energie (ubývání zásob)
 • spalováním fosilních paliv dochází k exhalacím (např. CO2, NO, NO2, oxidů síry a pevných částic)
 • obsah síry ve vypouštěném exhalátu způsobuje kyselost srážek (odsiřování)

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

obrázek (tepelná elektrárna – Elektrárna Prunéřov II spalující hnědé uhlí): Autor: Petr Štefek – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3680097

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna