CH9 – Uhlovodíky. Dělení uhlovodíků

zpět

Uhlovodíky. Dělení uhlovodíků

 

Uhlovodíky – jsou sloučeniny, které obsahují pouze atomy uhlíku a vodíku.

 

Podle tvarů řetězce a typů vazeb dělíme uhlovodíky:

  • nasycené (obsahují se jen jednoduché vazby – alkany (cykloalkany)
  • nenasycené (obsahují jednoduché vazby + jednu dvojnou – alkeny nebo + jednu trojnou – alkyny)
  • aromatické (cyklické sloučeniny odvozené od benzenu – areny)

 

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5