CH9 – Vitaminy

zpět

Vitaminy

 

 • ovlivňují průběh některých chemických dějů v organizmu (již v malých koncentracích)
 • vznikají většinou v těle rostlin
 • živočišný organizmus si většinu vitaminů nedovede vyrobit (příjem v potravě)
 • pro správný růst a vývoj každého jedince je přítomnost vitaminů je nezbytná
 • vitaminy se označují (A, B, C …..) popřípadě číselným indexem (B1 …)

 

 • hypovitaminóza – nedostatek vitaminů
 • avitaminóza – úplný nedostatek vitaminů
 • hypervitaminóza – přebytek vitaminů

 

Dělení vitaminů:

 • rozpustné ve vodě (B1, B2, B12, C)
 • rozpustné v tucích (A, D, E, K)

 

Příklady vitaminů (zdroj):

 • B1 (kvasnice, obilné klíčky)
 • B12 (vnitřnosti, maso)
 • (čerstvé ovoce, zelenina)
 • A (mléko, špenát)
 • D (rybí tuk, mléko)
 • K (listová zelenina, kvasnice)

 

Provitaminy – jsou látky ze kterých vznikají v organizmu vitaminy (např. barvivo karoten je provitaminem vitaminu A)

 

 

VITAMINY – jsou organické látky které ovlivňují průběh chemických dějů v organizmu. Vznikají většinou v těle rostlin. Živočišný organizmus si většinu vitaminů nedovede vyrobit (příjem v potravě). Jsou nezbytné pro správný růst a vývoj.

 

Označují se (A, B, C …..) popř. (B1 …).

Dělí se na rozpustné ve vodě (B1, B2, B12, C) a rozpustné v tucích (A, D, E, K).

Hypovitaminóza (nedostatek vit.), avitaminóza (úplný nedostatek), hypervitaminóza (přebytek).

 

Provitaminy – jsou látky ze kterých vznikají v organizmu vitaminy

 

Na co umět odpovědět:

 • Co jsou to vitaminy? 
 • Co jsou to provitaminy?
 • Uvést dělení vitaminů a jejich příklady.
 • Co je to hypovitaminóza, avitaminóza, hypervitaminóza?

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5