CH9 – Voda

zpět

Voda

 

  • nesmíme zapomínat také na dostatečný příjem tekutin
  • člověk by měl spotřebovat 2-3 l / den
  • základem pitného režimu je především čistá a zdravotně nezávadná voda
  • nezdravá je vysoká konzumace nápojů s vysokým obsahem cukrů

 

 

 

 

Voda – 2-3 l / den, základem pitného režimu je čistá a zdravotně nezávadná voda, nezdravá je vysoká konzumace nápojů s vysokým obsahem cukrů

 

Na co umět odpovědět:

  • Kolik vody za den by jsme měli vypít?
  • Jaká musí být voda?
  • Co je nezdravé pít?

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

[obr. 79 – pitná voda] bottle-2032980_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/l%C3%A1hev-miner%C3%A1ln%C3%AD-voda-l%C3%A1hev-vody-2032980/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/02/15/15/bottle-2032980_1280.jpg

[obr. 80 – coca cola] cola-2839977_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/coca-cola-p%C3%ADt-uhli%C4%8Ditan-limon%C3%A1dy-2839977/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/11/05/27/cola-2839977_1280.jpg