CH9 – Zástupci aldehydů

zpět

Zástupci aldehydů

 

Methanal (formaldehyd) CH2O

 

Vlastnosti:

 • ostře páchnoucí bezbarvý plyn
 • dráždí dýchací cesty, leptá pokožku
 • karcinogenní účinky
 • formalin – 40 % vodný roztok – využití pro konzervaci biologických preparátů

 

Využití:

 • pro výrobu barviv a plastů
 • formalin – desinfekční a konzervační prostředek

 

 

Ethanal (acetaldehyd) CH3CHO

 

Příprava:

 • připravuje se oxidací ethanolu

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá kapalina
 • těkavá a hořlavá
 • štiplavě zapáchající
 • páry se vzduchem tvoří výbušnou směs

 

Využití:

 • surovina k výrobě kyseliny octové
 • výroba léčiv, parfémů
 • výroba tzv. pevného lihu (PEPO)

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5