CH9 – Zástupci alkenů

zpět

Zástupci alkenů

 

 • vyskytují se v přírodě jen zřídka
 • jsou významnými výchozími látkami pro přípravu mnoha sloučenin (např. alkoholy, organické kyseliny)
 • získávají se tepelným rozkladem některých složek ropy
 • jedním ze způsobů výroby je krakování (dochází při něm ke štěpení alkanu  na dva uhlovodíky s kratšími řetězci (alkan + alken)

 

Ethen (Ethylen) CH2=CH2

 

Vlastnosti:

 • bezbarvý lehký hořlavý plyn sladké chuti
 • ve směsi se vzduchem výbušný
 • vzniká při krakování výše vroucích frakcí ropy
 • jedná se o fytohormon (urychluje např. stárnutí ovoce)

 

Využití:

 • výrobu polyethylenu PE
 • výroba syntetického ethanolu (lihu)
 • dále např. chlorové deriváty ethanu, ethylenoxid (epoxid), ethylenglykol či ethylbenzen

.

Propylen CH3-CH=CH2 

 • má podobné vlastnosti jako ethylen (bezbarvý, hořlavý)
 • jeho značná část se spotřebuje pro výrobu polypropylenu PP
 • dále se z něj vyrábí aceton či kumen

 

Buten CH3-CH2-CH=CH2

 • surovina pro výrobu leteckého benzínu
 • surovina pro výrobu syntetického kaučuku

 

Alkenům příbuzné sloučeniny alkadieny – obsahují dvě dvojné vazby

 

Buta-1,3-dien CH2=CH-CH=CH2

 

Vlastnosti:

 • plynný alken

 

Využití:

 • surovina pro výrobu syntetických kaučuků (takový kaučuk je křehký a při vyšších teplotách měkký – zlepšení vlastností dosáhneme tzv. vulkanizací)
 • vulkanizace – reakce původního polymeru se sírou – vzniký pryž nebo guma
 • přidávají se i další přísady např. saze (pneumatiky), křída (hračky)

 

2-methylbuta-1,3-dien C5H8 (isopren)

 • je základní strukturní jednotkou isoprenoidů (terpenoidů a steroidů)
 • je podstatnou složkou latexu (mléčná šťáva kaučukovníku brazilského)
 • monomer pro výrobu umělého kaučuku

 

Cyklopropen C3H4 

 • mimořádně nestálý plyn
 • vybuchuje i při pokojové teplotě

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

http://e-chembook.eu/alkeny-a-cykloalkeny