CH9 – Zástupci alkoholů a fenolů

zpět

Zástupci hydroxyderivátů

 

Methanol (methylalkohol) CH3OH 

 

Vlastnosti:

 • nejjednodušší alkohol
 • bezbarvá kapalina příjemné vůně
 • hořlavá
 • silně toxická (oslepnutí až smrt)protijed ethanol
 • vzniká při nedokonalé výrobě lihovin (záměna s ethanolem si vyžádala mnoho lidských životů)

 

Výroba:

 • vyrábí se z vodního plynu (směs CO a H2), který je součástí zemního plynu CO + 2 H2 → CH3OH
 • pro methanol se dříve užíval triviální název dřevný líh (vznikal při tzv. suché destilaci dřeva)

 

Využití:

 • ekologické palivo
 • rozpouštědlo
 • přísada k pohonným hmotám
 • pro výrobu formaldehydu a dalších organických látek
 • součást palivových článků

 

Ethanol (ethylalkohol, líh) CH3CH2OH 

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá kapalina velmi příjemné vůně
 • hořlavá
 • řadí se mezi návykové látky (alkoholické nápoje x alkoholismus)
 • pro technické účely se ethanol obohacuje např. benzínem, aby se zamezovalo jeho požívání (znehodnocování lihu – tzv. denaturace)

 

Výroba:

 • v lihovarnictví (ethanolovým kvašením cukrů) C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2
 • průmyslově (ethanolovým kvašením melasy nebo bramborového škrobu, po kvašení se odděluje destilací)

 

Využití:

 • výroba alkoholických nápojů
 • výrobu mnoha organických sloučenin (např. ethylenu, kyseliny octové atd.)
 • výroba desinfekčních prostředků, kosmetiky, léků
 • rozpouštědlo
 • v potravinářství
 • lihové roztoky látek se nazývají tinktury (např. jodová tinktura – desinfekce)

 

Glycerol (propan-1,2,3-triol, glycerin)

     

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá olejovitá kapalina
 • nasládlá chuť
 • rozpustný ve vodě
 • je součástí přírodních tuků a olejů

 

Využití:

 • výroba kosmetiky (krémy, tělová mléka)
 • lékařství (součást mastí, výroba léčiv – srdeční choroby)
 • suroviny pro výrobu výbušnin
 • glyceroltrinitrát neboli nitroglycerín vzniká působením nitrační směsi (HNO3, H2SO4) na glycerol

 

Ethylenglykol (ethan-1,2-diol)

     

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá olejovitá kapalina
 • sladké chuti
 • jedovatá (poškozuje ledviny a játra)
 • mísitelná s vodou

 

Využití:

 • výroba plastů
 • rozpouštědlo
 • součást nemrznoucích směsí do chladičů motorů

 

Fenol C6H5OH

  

 

Výskyt:

 • obsažen v dehtu

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá, hygroskopická, krystalická látka
 • působením vzduchu se zbarvuje červenohnědě
 • má charakteristický zápach
 • leptavé účinky
 • je jedovatá

 

Využití:

 • výroba nátěrových hmot, lepidel
 • výroba plastů a syntetických vláken
 • výroba indikátoru fenolftaleinu

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5