CH9 – Zástupci alkynů

zpět

Zástupci alkynů

 

Ethyn HC≡CH (acetylen)

 

Vlastnosti:

  • bezbarvý plyn
  • v čistém stavu je bez zápachu (stopová množství nečistot způsobují, že ve směsi zapáchá – etherický zápach)
  • hoří svítivým plamenem
  • směs s kyslíkem je výbušná
  • narkotické účinky

 

Využití:

  • autogenní svážení a řezání (směs acetylenu s kyslíkem – teplota až 3300 °C)
  • surovina pro výrobu dalších organických látek (polyvinylchlorid – PVC)
  • náhradou atomů vodíku v molekule ethynu vznikají acetylidy (acetylid vápníku CaCkarbid křemíku SiC – brusivo)

 

Acetylen je možné získat: reakcí karbidu vápenatého s vodou či tepelným rozkladem methanu

CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2 CH4 → C2H2 + 3 H2

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5