CH9 – Zástupci arenů

zpět

Zástupci arenů

 

Benzen C6H6 

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá kapalina
 • hořlavá kapalina
 • lehčí než voda
 • silně láme světlo
 • karcinogenní (rakovinotvorná) látka
 • se vzduchem tvoří výbušnou směs

 

Využití:

 • rozpouštědlo organických látek
 • výchozí surovina pro výrobu dalších organických sloučenin (léčiva, barvy, plasty)
 • v malém množství se přidával do benzínu (zvyšuje jeho oktanové číslo)

 

Methylbenzen C6H5CH3(toluen)

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá kapalina
 • narkotická látka (u narkomanů způsobuje drastické a nevratné poškození mozku

 

Využití:

 • rozpouštědlo
 • výchozí surovina pro výrobu kyseliny benzoové, umělého sladidla sacharin či trhaviny trinitrotoluenu TNT
 • náplň do teploměrů
 • ve směsi s xyleny je součástí aditiva do benzínu

 

Vinylbenzen C6H5CH=CH2 (styren)

 

Vlastnosti:

 • kapalina nasládlého zápachu
 • bezbarvá až nažloutlá
 • těkavá
 • jedovatá
 • karcinogenní (rakovinotvorná) látka
 • polymerací ztrácí karcinogenitu

 

Využití:

 • rozpouštědlo
 • při výrobě polystyrenu a syntetického kaučuku
 • pěnový polystyren je významná izolační hmota

 

Naftalen C10H8 

 

Vlastnosti:

 • bílá, krystalická, pevná látka
 • má charakteristický zápach
 • sublimuje

 

Využití:

 • v tabletách pro odpuzování molů (naftalenové výpary ničí larvy těchto škůdců)
 • výroba barviv, léčiv a rozpouštědel

 

Benzopyren C20H12

 

Vlastnosti:

 • žlutě zbarvená krystalická pevná látka
 • polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy
 • silně karcinogenní a mutagenní
 • je obsažen v černouhelném dehtu
 • vzniká spalováním organických materiálů (výfukové plyny, cigaretový kouř, grilované potraviny)

 

Xyleny C6H4(CH3)2 

 • používají jako rozpouštědla pod souhrnným označením xyloly
 • z o-xylenu se vyrábí kyselina ftalová
 • z p-xylenu kyselina tereftalová

 

Kumen C6H5(C3H7)

 • surovina pro výrobu fenolu a acetonu
 • kumen se vyrábí reakcí propylenu s benzenem v přítomností kyseliny sírové

 

Bifenyl (C6H5)2

 • používá se při výrobě barviv

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

https://cs.wikipedia.org/wiki/Benzo(a)pyren

http://e-chembook.eu/aromaticke-uhlovodiky