CH9 – Zástupci dusíkatých derivátů

zpět

Zástupci dusíkatých derivátů

 

Nitrobenzen C6H5NO2 (Mirbanův olej) 

 

Vlastnosti:

 • nažloutlá kapalina
 • charakteristická vůně po hořkých mandlích
 • vysoce toxický

 

Využití:

 • výroba anilinu, anilinových barviv
 • výroba výbušnin
 • rozpouštědlo

 

Trinitrotoluen (2,4,6-trinitrotoluen, tritol, TNT)

 

Vlastnosti:

 • žlutá krystalická látka
 • výbušná látka
 • citlivá na náraz

 

Využití:

 • výroba výbušnin
 • byla vybrána jako standard při určování účinku výbušnin

 

Anilin (aminobenzen)

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá olejovitá kapalina
 • na vzduchu oxiduje (změna barvy na žlutou až hnědou)
 • toxický
 • nebezpečný pro životní prostředí
 • vyrábí se z nitrobenzenu

 

Využití:

 • výroba barviv a léčiv

 

Další dusíkaté deriváty:

 

Nitromethan CH3NO2 a nitroethan CH3CH2NO2  – organická rozpouštědla

Trichlornitromethan CCl3NO2 – insekticid a fungicid, v první světové válce byl zneužit jako bojová látka – kapalinu ostrého zápachu, která dráždí sliznice

2,4,6-trinitrofenol (kyselina pikrová) a její soli s d-prvky – jsou razantní trhaviny

Hexa-1,6-diamin H2N-(CH2)6-NH2 – výrobě polyamidových vláken

Azosloučeniny – syntetická barviva či acidobazické indikátory atd.

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

http://e-chembook.eu/dusikate-derivaty