CH9 – Zástupci halogenderivátů

zpět

Využití halogenderivátů

 

 • organická rozpouštědla
 • v lékařství (anestetika v lékařství)
 • zemědělství (pesticidy k hubení plevele a hmyzu)
 • výroba plastických hmot
 • výroba freonů
 • náplň halogenových žárovek
 • zneužity jako bojové látky (např. yperit)

 

Zástupci halogenderivátů

 

Tetrachlormethan CCl4 (chlorid uhličitý) 

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá kapalina
 • nehořlavá
 • jedovatá
 • karcinogenní

 

Využití:

 • rozpouštědlo

 

Další deriváty methanu:

 

Trichlormethan CHCl3 (chloroform) – narkotické účinky, rozpouští tuky, pryskyřice a oleje, působením světla nebo při hoření vzniká na jedovatý fosgen COCl2)

Trijodmethan CHI3 (jodoform) – uplatnění v lékařství (antiseptikum)

Tetrafluorethylen (tetrafluorethen) CF2=CF2 

 

Využití:

 • monomerem při výrobě Teflonu® (obchodní název polytetrafluorethylen)
 • teflon je nehořlavý, žáruvzdorný, používá se k povrchové úpravě chemických zařízení, nádobí, oblečení atd.)

 

Vinylchlorid (chlorethen) H2C=CHCl

 

Využití:

 • surovina pro výrobu polyvinylchloridu (PVC)
 • dále se PVC mísí např. se změkčovadly (ovlivňují vlastnosti)

 

PVC dělíme:

 • měkčené PVC = novoplast (využití – podlahové krytiny, koženka, hračky)
 • neměkčené PVC = novodur (využití – instalatérské rozvody)

 

Freony

 

 • jsou to látky které obsahují dva různé halogeny (vždy fluor + jiný vázaný halogen)
 • dříve se používaly jako hnací plyny ve sprejích a jako chladící kapaliny
 • jejich použití se omezuje = vznik ozonové díry
 • řadí se mezi skleníkové plyny

 

Ozonová díra

 • freony unikající do atmosféry se vlivem kosmického záření rozpadají (uvolňují chlor)
 • jeden atom chloru je schopen rozložit několik tisíc molekul ozonu
 • důsledkem je úbytek ozonové vrstvy
 • zvýšené pronikání UV záření na povrch Země (vznikají nemoci např.zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí)

 

Ozon (O3) –  (z řeckého οζω, ozó, voním) racionální chemický název trikyslík je alotropní modifikace kyslíku

Struktura ozonu

rozpad ozonu: O3 → O2 + •O• (rozpadá na molekulu kyslíku O2 a biradikál kyslíku)

 

Další halogenderiváty:

 

Methylchlorid CH3Cl – využití k plnění chladících zařízení, jako methylační činidlo.

1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan DDT  – používal jako insekticid (dnes je zakázán)

2-chlorbuta-1,3-dien H2C=CCl-CH=CH2 (chloropren) – využití jako výchozí surovina pro výrobu syntetického chlorprenového kaučuku

Dichlordifluormethan CF2Cl2 (Freon 12) – zástupcem freonů, tato kapalina byla používána jako náplň do chladniček, hasících přístrojů a sprejů

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

http://e-chembook.eu/halogenderivaty

obrázek (ozon): Autor: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Benjah-bmm27 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ozone-1,3-dipole.png, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15246250

https://cs.wikipedia.org/wiki/Freon