CH9 – Zástupci ketonů

zpět

Zástupci ketonů

 

Dimethylketon (aceton) C3H6O

 

Vlastnosti:

  • nejznámější a nejjednodušší keton
  • bezbarvá, těkavá a hořlavá kapalina
  • typický zápach
  • páry se vzduchem tvoří výbušnou směs

 

Využití:

  • výborné organické rozpouštědlo
  • ředidlo některých lepidel a nátěrových hmot
  • k výrobě plastu (např. plexisklo)

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5