CH9 – Zdroje organických sloučenin

zpět

Zdroje organických sloučenin

 

  • organické sloučeniny se připravují většinou ze surovin organického původu
  • hlavními surovinami jsou uhlí, ropa, zemní plyn (neobnovitelné zdroje)
  • lze je získat také z biomasy (obnovitelný zdroj)

 

Biomasu dělíme:

  • cíleně pěstovanou (např. řepka olejka)
  • zbytkovou (rostlinný a živočišný odpad)

 

Příklady:

  • celulóza – zpracování dřeva
  • cukr – řepa cukrovka, cukrová třtina
  • škrob – brambory nebo obilí
  • tuky – plody a semena, těla živočichů

 

Některé organické sloučeniny vyrábíme synteticky (uměle) protože je nevýhodné připravovat z přírodních látek (zdlouhavý postup, vysoká cena, malé výtěžky).

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5