CH9 – Zemní plyn

zpět

Zemní plyn

 

Zemní plyn – je hořlavá směs plynných uhlovodíků.

 

Obsahuje (70% – 90%) methanu, plynné uhlovodíky aj. Je bez barvy a zápachu. Výhřevnost je cca 33 MJ/kg.

 

Vyskytuje se tam kde jsou ložiska ropy a černého uhlí. Z míst těžby se dopravuje plynovody.

 

 

 

V české republice se těží:

  • shodují se s ložisky ropy
  • Hodonínsko, Břeclavsko a Ostravsko

 

Použití:

  • chemická surovina – např. k výrobě vodíku, sazí (pro gumárenský průmysl), acetylenu aj.
  • palivo (nevzniká popel ani saze a nevytváří tolik škodlivých plynných produktů)
  • k topení, vaření, svícení

 

Nevýhody použití zemního plynu:

  • nebezpečí požáru (havárie plynovodů)
  • vznik jedovatých plynů při spalování (např. SO2)

 

Výhody použití zemního plynu:

  • přímé využití
  • nejčistší dostupný energetický zdroj

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

obrázek (těžba zemního plynu): https://www.novinky.cz/ekonomika/232677-v-evrope-jsou-obri-zasoby-plynu-tezit-by-se-mohlo-i-na-prerovsku.html

obrázek (plynovod): http://byznys.ihned.cz/c1-65121390-mladek-pro-cesko-by-bylo-nejlepsi-kdyby-se-iran-pripojil-k-plynovodu-tanap-ziskalo-by-tak-pristup-k-jeho-plynu