Chemie 8. ročník – týdeňáky

zpět

ZATÍM NEZAVEDENY    

 

TÝDEŇÁKY 

 

Týdenní domácí úkoly

  • slouží k opakování a procvičování učiva
  • slouží také jako vzor ukázkových příkladů a otázek probraného učiva
  • skládají se z otázek již probraného učiva a právě probíraného učiva
  • zadávají se vždy první hodinu v týdnu (papírově, zároveň jsou zveřejněny na www stránkách)
  • na vypracování je přesně jeden týden (pokud se s žáky nedohodnu jinak)
  • v průběhu měsíce (pokud to okolnosti dovolí) budou zadávány 2-3 týdenní domácí úkoly
  • za každé tři týdenní domácí úkoly vzniká jedna výsledná známka
  • známka je zapsána do žákovské knížky  a počítá se do klasifikace (vzniká aritmetickým průměrem tří známek)
  • v případě nejasností nebo potřeby pomoci se zadanými úkoly je možné se kdykoliv zastavit
  • obtížnější příklady budou zkontrolovány a probrány v hodinách

 

Tyto týdenní domácí úkolu spolu s pracovními listy a zápisy v sešitech slouží k opakování učiva, žákům doporučuji si týdeňáky nechávat, mohou se z nich učit na písemné práce a testy.

 

 

 

 

 

 

zpět