F7 – Co nás čeká v 7. ročníku

zpět

Co nás čeká v 7. ročníku

 

Jak bude vypadat výuka?

 

 • budeme společně – bádat, pozorovat, experimentovat, počítat, vyhodnocovat
 • budeme samostatně – číst, zapisovat, kreslit, studovat
 • a hlavně – budeme si pomáhat!
 • máme také velkou pomoc – paní asistentku

 

Jaké pomůcky budeme potřebovat?

 

 • sešit – nadepsaný – FYZIKA, jméno a příjmení, 7. ročník
 • učebnice – obalená
 • psací potřeby – propiska, tužka, pastelky, pravítko …
 • kalkulačka
 • ostatní pomůcky dle zadání

 

Jak se bude známkovat a hodnotit?

 

 • souhrnné opakovánípísemná forma zkoušení (30-45 min), náplní je látka příslušného tematického celku, žáci jsou informováni minimálně dva dny předem
 • písemné zkoušenípísemná práce (10 – 15 minut), náplní je aktuálně probírané učivo (v rozsahu 3-4 vyučovacích hodin), žáci nemusí být informováni předem
 • ústní zkoušeníústní forma zkoušení (max. 10 minut), náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo, žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet, žáci nemusí být informováni předem
 • jiné formy práceprezentace, projekty, referáty
 • práce v hodiněhodnotí se aktivita, vypracování domácích úkolů, pracovních listů, vedení sešitů, zájem o nově probírané učivo, mezipředmětové vztahy
 • viz Hodnocení (kritéria hodnocení žáků)

 

Co budeme v 7. ročníku probírat?

 

Opakování učiva 6. ročníku

Pohyb a síla

 • Pohyb tělesa
 • Síla, skládání sil
 • Posuvné účinky síly, pohybové zákony
 • Otáčivé účinky síly
 • Deformační účinky síly

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

 • Mechanické vlastnosti kapalin
 • Mechanické vlastnosti plynů

Světelné jevy

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 7 – fyzika]