Hodnocení

zpět

Hodnocení žáků v předmětech:

fyzika, chemie, matematika, informatika aj.

 

Čtvrtletní a pololetní práce (pouze v předmětu matematika)

 • písemná práce (1 vyučovací hodina)
 • práce se píše 2x za pololetí, obsahuje látku probranou v daném čtvrtletí
 • žák je o ní vždy informován minimálně 2 dny předem (včetně rozsahu učiva)
 • má nejvyšší hodnotu a výrazně ovlivňuje závěrečnou klasifikaci

 

Souhrnné opakování

 • písemná forma zkoušení (30-45 min)
 • náplní je látka příslušného tematického celku
 • žáci jsou informováni minimálně dva dny předem

 

Ústní zkoušení

 • ústní forma zkoušení (max. 10 minut)
 • náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo
 • žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet
 • žáci nemusí být informováni předem

 

Písemné zkoušení

 • písemná práce (10 – 15 minut)
 • náplní je aktuálně probírané učivo (v rozsahu 3-4 vyučovacích hodin)
 • žáci nemusí být informováni předem

 

Jiné formy práce

 • laboratorní práce, prezentace, projekty, referáty

 

Práce na online výuce

 • hodnotí se aktivita na hodině
 • vypracování kontrolních pracovních listů

 

Práce v hodině

 • hodnotí se aktivita
 • vypracování domácích úkolů, pracovních listů
 • vedení sešitů
 • zájem o nově probírané učivo
 • mezipředmětové vztahy

 

Většina učitelů ztrácí čas tím, že klade otázky,

jejichž cílem je zjistit, co žák neumí,

zatímco pravé umění tázat se spočívá v tom,

že má odhalit, co žák umí nebo je schopen umět.

Albert Einstein

 

zpět