F9 – Co nás čeká v 9. ročníku

zpět

Co nás čeká v 9. ročníku

 

Jak bude vypadat výuka?

 

 • budeme společně – bádat, pozorovat, experimentovat, počítat, vyhodnocovat
 • budeme samostatně – číst, zapisovat, kreslit, studovat
 • a hlavně – budeme si pomáhat!
 • „máme také velkou pomoc – paní asistentku“

 

Jaké pomůcky budeme potřebovat?

 

 • sešit – nadepsaný – FYZIKA, jméno a příjmení, 9. ročník
 • učebnice – obalená
 • psací potřeby – propiska, tužka, pastelky, pravítko …
 • kalkulačka
 • ostatní pomůcky dle zadání

 

Jak se bude známkovat a hodnotit?

 

 • souhrnné opakovánípísemná forma zkoušení (30-45 min), náplní je látka příslušného tematického celku, žáci jsou informováni minimálně dva dny předem
 • písemné zkoušenípísemná práce (10 – 15 minut), náplní je aktuálně probírané učivo (v rozsahu 3-4 vyučovacích hodin), žáci nemusí být informováni předem
 • ústní zkoušeníústní forma zkoušení (max. 10 minut), náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo, žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet, žáci nemusí být informováni předem
 • jiné formy práceprezentace, projekty, referáty
 • práce v hodiněhodnotí se aktivita, vypracování domácích úkolů, pracovních listů, vedení sešitů, zájem o nově probírané učivo, mezipředmětové vztahy
 • viz Hodnocení (kritéria hodnocení žáků)

 

Co budeme v 9. ročníku probírat?

 

Opakování učiva 8. ročníku

Zvukové jevy

 • Zvukový rozruch, šíření prostředím
 • Tón, rezonance, odraz zvuku
 • Ucho, sluch a jeho choroby, ochrana před nadměrným hlukem

Elektromagnetické záření

 • Spektrum elektromagnetických vln, zdroje záření

Světelné jevy a jejich využití

 • Měsíční fáze, stín
 • Lom světla, čočky, oko
 • Lupa, mikroskop, dalekohled

Jaderná energie

 • Atomová jádra, radioaktivita, jaderné reakce
 • Jaderná energetika, ochrana před zářením

Počasí kolem nás

 • Meteorologie, atmosféra a její složení
 • Meteorologické jevy, znečištění

Země a vesmír

 • Naše sluneční soustava
 • Galaxie, kosmonautika

Čemu jsme se ve fyzice naučili

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]