F8 – Co už víme o elektrickém proudu

zpět

Co už víme o elektrickém proudu

 

Elektrickým  obvodem prochází proud, je-li v něm zapojen zdroj elektrického napětí a je-li obvod složen z elektrických spotřebičů, které jsou vodivě spojeny. Říkáme, že elektrický obvod je uzavřen.

 

Vodiči elektrického proudu jsou kovy nebo vodné roztoky některých látek (NaCl) a za určitých podmínek i plyny (vzduch – blesk při bouřce). Jako zdroj elektrického napětí jsme při pokusech nejčastěji používali baterii ze tří elektrických článků nebo jeden elektrický článek (monočlánek).

 

Jestli obvodem prochází elektrický proud poznáme z účinků elektrického proudu (žárovka svítí, zvonek zvoní). Na základě účinků můžeme porovnávat elektrické proudy (používali jsme galvanometr).

 

Schéma elektrického obvodu zakreslujeme pomocí schématických značek.

 

schéma nerozvětveného elektrického obvodu (žárovky zapojeny za sebou – sériově)

 

 

 

schéma rozvětveného elektrického obvodu (žárovky zapojeny vedle sebe – paralelně)

body (A) a (B) nazýváme uzly, části obvodu mezi body (A), (B) nazýváme větve

 

 

 

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9