Fyzika 8. ročník – prezentace

zpět

Prezentace používané pro výuku

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU

 • Pohyb a síla (opakování)
 • Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (opakování)
 • Světelné jevy (opakování)

PRÁCE. ENERGIE. TEPLO

PRÁCE  A VÝKON

POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE

 • Energie
 • Pohybová energie tělesa
 • Polohová energie těles
 • Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa
 • Pohybová a polohová energie

VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ELEKTRICKÉ JEVY

ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE

ELEKTRICKÝ PROUD

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY

STŘÍDAVÝ PROUD

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI

 • Elektrické spotřebiče v domácnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

 

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [obr. 285 – ve výstavbě]